28.12.08

It is a selling start about the text of a Temari.It is a selling start about the text of a Temari.

Only how to make the foundation of a Temari until now was sent.

But the pattern had not done the English-language edition.

At last, only how to make a candy ball was able to send.

Other patterns of a Temari want to set a text to English translation and PDF one by one -- I consider.

2 件のコメント:

Sakura さんのコメント...

Watashi mo temari o shimasu, demo mada joozo ja arimasen. Anata no temari no ho ga ii desu! Kirei desu yo. Kobu desu.

--Sakura,

sakuraofthespring@gmail.com

Portland, Oregon, USA

temari-cat さんのコメント...

Sakura san
arigatou gozaimasu.
Mata minikite kudasai!

-- Temari-cat,